03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

رفیف اسلیم:«عدم حضور زنان در مناصب تصمیم‌گیری، شکاف بین قوانین و واقعیت است»

غزه زنان فلسطینی نمی‌توانند در مراکز تصمیم‌گیری حضور داشتە باشند و عدم حضورشان در مراکز تصمیم‌گیری دسترسی آنها به راه‌حل‌های عادلانه را برای مشکلاتی که از آن رنج می‌برند محدود می‌کند، بنابراین، ناچار به ایجاد یک لابی فشار هستند کە به دنبال حمایت آنها برای رسیدن به این مراکز است تا تجسم تجارب خود و انعکاس صدای‌شان در تمام تصمیمات اتخاذ شود.

عبیر بشیر کارشناس حوزه سیاسی، در این مورد گفت: زنان بهتر می‌توانند نیازهای خود را بیان کنند، بنابراین حضور آنها در جایگاه‌های تصمیم‌گیری اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی… ضروری است زیرا عدم حضور آنها در آن مناصب بین قوانین و واقعیتی که زنان و دختران در آن زندگی می‌کنند شکاف ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه منظور از جایگاه‌های تصمیم گیری، نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها و شوراهای شهرداری است، تأکید کرد کە  برجسته‌سازی الگوهای موفق و تاثیرگذار زنان مانند حنان عشراوی، لیلا خالد و… از طریق رسانەها در جهت‌دهی جامعه به سمت قطب نمائی خاص که احترام به زنان و اعتماد به توانایی‌های آنان در تصدی پست‌های تصمیم‌گیری است، اهمیت زیادی دارد.

وی خاطرنشان کرد: قانون فلسطین ضامن حضور زنان در این مراکز است، اما واقعیت نشان‌دهنده عدم حضور آنان حتی در چارچوب‌های سازمانی و احزاب است، علیرغم نقش مبارزاتی و فداکاری زنان در طول دهه‌ها، این نشست مربوط به بسیاری از تصمیمات مهم در دوره آینده است.

وی افزود آنچه زنان فلسطینی در این سال‌ها ارائه کردند با حضور یا نمایندگی آنها در مناصب تصمیم‌گیری مطابقت ندارد و این به کلیشه‌ای که جامعه درباره توانمندی‌های زنان ایجاد کردە و تفکر مردانه‌ای که به تقویت این دیدگاه کمک کرده، مرتبط است، این عوامل باعث شد که برخی از زنان نسبت به توانایی‌های خود در تصدی پست‌های رهبری دچار تردید شوند.

عبیر بشیر خاطرنشان کرد که زنان در خانه‌های خود ممکن است تصمیم گیرنده نباشند، بنابراین باید در جنبه آموزشی زنان کار شود تا آنها در مورد نقش و حقوق خود آموزش داده شوند و قوانین مربوط به آنها مانند طلاق، حضانت، نفقه و توانمندسازی اقتصادی یا سیاسی و نكات مهم ديگری كه برای مطالبات آنان بايد مورد توجه قرار گيرد مشخص شود و بر لزوم نقش آفرینی زنان در تفاسير فقهی از متون دین كه مردان بر آن نظارت  دارند، تأكيد شود.

وی تصریح کرد: ایجاد نسل جوانی از زنان خلاق و تلاش در جهت ارتقای توانمندی‌ها و استعدادهای مختلف آنان به گونه‌ای که آگاهی کافی برای درک حقوق خود و مطالبه آن داشته باشند، اولین گام مقدماتی برای ایجاد یک لابی فشار کە بە دنبال تجمع مردمی و اجتماعی برای مطالبە توانمندسازی زنان در جایگاه‌های تصمیم گیری شدند، می‌باشد و این تحت نظارت فمینیست‌هایی است که در این زمینه تجربه دارند تا درجه‌بندی و ارتباط بین نسل‌ها را برای تکمیل اولین مراحل تأسیس ایجاد کنند.

عبیر بشیر با توجه به عواملی که باعث موفقیت بیشتر راه‌اندازی این لابی می‌شود، اظهار داشت که باید همەی نهادهای دولتی و غیردولتی برای تأثیرگذاری بر جامعه و ایجاد وضعیت حمایتی نسبت به مسائل زنان به طور کلی مشارکت داشته باشند، این تغییرات نتیجەی تلاش‌های مستمری است کە همە برای آن تلاش می‌کنند و نباید کسی ناامید شود زیرا نتایج آن در درازمدت به ثمر می‌رسد چراکە فرآیند بازسازی آگاهی جامعه است.

وی با اشاره به اینکه این لابی می‌تواند توسط برخی از مردان حامی مسائل زنان و به طور کلی معتقد به تفکر فمینیستی هدایت شود، بر لزوم توجه و تمرکز بر برنامه‌های متوالی بر اساس تحولات و پلتفرم‌هایی که مورد علاقه نسل کنونی قرار گرفتەاند مانند سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و تأثیرگذاران آنها و تنوع در استفاده از ابزارهایی که داستان‌های موفقیت زنان را شبیه‌سازی می‌کنند و مشارکت‌های مختلف آنها در پیشبرد چرخ توسعه در جامعه، تأکید کرد.

عبیر بشیر انکار نکرد که اخلال در زندگی سیاسی در نوار غزه ممکن است مانع کار این لابی شود، زیرا ایده آن عمدتا مبتنی بر مشارکت بیشتر گروه‌های مختلف جامعه برای انتقال زنان از پایین سلسله مراتب اجتماعی بە بالا و تمرکز بر عدم حضور زنان در این مناصب به شکلی توهم‌آمیز است، با این پرسش کە داشتن ده‌ها وزیر زن چه فایده‌ای دارد اگر نتوانند قوانین جدیدی را تصویب کنند یا قوانین قدیمی را توسعه دهند که به زنان خدمت نمی‌کند؟

وی در پایان گفت: حضور زنان در مناصب تصمیم گیری فرصت خوبی است نه تنها برای تغییر قوانین، بلکه برای تغییر فرهنگ اجتماعی کە مبارزه با خشونت حاکم در جامعه و کمک به پیشبرد روند توسعه اقتصادی ده‌ها زن است که در شرایط بد اقتصادی مجبور به زندگی در شرایط بسیار سخت هستند و جایی برای اسکان آنها وجود ندارد.

JINA