بعد از خشک شدن تعدادی از رودخانه‌های کشور، نوبت به خشک شدن رودخانه تجن ساری رسید

یکی از پرآب‌ترین و زنده‌ترین رود‌های شمال کشور رودخانه تجن ساری است. اما این رودخانه همیشه جاری و همیشه زنده مازندران نیز خشکید. البته باید گفت آنرا خشکاندند. زیرا به گفته اهالی این منطقه، مافیای آب، آب‌های این رودخانه را برای منافع خصوصی خودشان منحرف کرده‌اند.

رود تجن از کوه‌های چهاردانگه، دودانگه و هزار جریب سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از شهر ساری، در منطقه فرح آباد به دریای خزر می‌ریزد.

با ساخت سد رجایی رودخانه تجن ساری را خشک کردند

سد رجایی در مسیر یکی از سرشاخه‌های رودخانه تجن ساری ساخته شده است که از سال ۱۳۷۹ مورد بهره‌برداری قرار گرفت. تا این زمان این رودخانه برای صدها و هزاران سال جاری بود و مورد استفاده ساکنان مازندران قرار می‌گرفت. اما به دلیل وجود مافیا‌های گوناگون که بر سرمایه‌های کشور چنگ انداخته‌اند، مافیای آب که سپاه پاسداران و ارگان‌های تابعه آن می‌باشند، این رودخانه را نیز خشک کرده است.

ساخت سد در هر کشوری موضوعی مهم است که به پیشرفت و آبادانی شهرها کمک می‌نماید. تا پیش از ساخت سد رجایی نیز چنین تبلیغ می‌شد که برای جلوگیری از هرز روی آب و استفاده بهینه از آن این سد ساخته می‌شود. قرار بود با ساخت سد مزبور، میزان بهره‌مندی کشاورزان از آب منطقه افزایش یابد. اما پس از حدود ۲۰ سال از شروع فعالیت این سد، رودخانه تجن ساری پس از خروجی سد خشک شده است. ساخت سد بر روی این رودخانه برای کشاورزان سودی نداشته است و به نابودی کشاورزی آنها انجامیده است. اما برای مافیای آب و سپاه پاسداران منبعی عظیم است که با بهره‌برداری از این سد و سدهای مشابه طرح و پروژه‌های سودجویانه خود را به پیش می‌برد.