عالی ترین نهاد تحقیق دولتی روسیه روز شنبه اعلام کرد در حال بررسی گزارش رسانه های روسی در مورداستقرار نیروهای ویژه SAS بریتانیا در غرب اوکراین جهت عملیات خرابکارانه است.

سرویس هوایی ویژه بریتانیا یک نیروی نظامی نخبه است که برای انجام عملیات ویژه، نظارت و مبارزه با تروریسم آموزش دیده است. خبرگزاری ریانووستی روسیه روز شنبه به نقل از یک منبع امنیتی روسی گزارش داد که حدود ۲۰ عضو SAS به منطقه لویو اعزام شده اند.

کمیته تحقیقات در بیانیه‌ای اعلام کرد که گزارش ارسال شده در مورد «برای کمک به سرویس‌های ویژه اوکراین در سازمان‌دهی خرابکاری در خاک اوکراین» پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی وزارت دفاع انگلیس گفت: ما در مورد نیروهای ویژه اظهار نظر نمی کنیم.

بریتانیا گفت که اوایل سال جاری مربیان نظامی را به اوکراین فرستاد تا نیروهای محلی را در استفاده از سلاح‌های ضد تانک آموزش دهد، اما دولت بریتانیا در ۱۷ فوریه – یک هفته قبل از حمله روسیه – اعلام کرد که تمام نیروها را به جز نیروهای مورد نیاز برای محافظت از خود خارج کرده است.

رویترز نوشته است: مشخص نیست کمیته تحقیقاتی قصد دارد در پاسخ به هرگونه دخالت SAS در اوکراین چه اقداماتی انجام دهد. اما تحقیقات در مورد حضور احتمالی نیروهای یکی از کشورهای ناتو با توجه به اینکه روسیه به غرب هشدار داده است مانع از “عملیات نظامی ویژه” این کشور در اوکراین نشود، می تواند چالش تازه ای را ایجاد کند.