روسیه درخواست کمک برای مقابله با کروناویروس را بی پاسخ نمی گذارد

مسکو نسبت به هیچ یک از درخواست های شرکای خارجی در خصوص کمک برای مبارزه با کروناویروس بی توجه نیست.

اسپوتنیک، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه ای که روز چهارشنبه منتشر شد، در این خصوص شرح داد.

به گفته ی وی روسیه تنها به ایتالیا و ایالات متحده کمک نکرده است. لاوروف خاطر نشان کرد: « به تمامی کشورهای شوروی سابق کمک های مربوط به ارسال سیستم های تست، دستگاه های تنفس مصنوعی و چیزهای دیگر ارائه شده است. به آبخار و اوستیای جنوبی نیز کمک و مساعدت شده است. اکنون درخواست های دیگری از برخی از این کشورهای ارسال شده و همه آنها در حال بررسی است.»

لاوروف تاکید کرد: « هیچ کدام از این درخواست ها چه از کشورهای شوروی سابق و چه از آبخار و یا اوستیای جنوبی بدون توجه و پاسخ نمی مانند.»

Share: