یک نسخه رنگی از این تصویر ماهواره‌ای تشعشعات مادون قرمز ناشی از سوختن گاز را در کارخانه پورتووایا نشان می‌دهد
تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که روسیه در حال سوزاندن مقادیرزیادی گاز طبیعی در تاسیسات نزدیک مرز با فنلاند است.
ارزش روزانه گازی که سوزانده می‌شود «ده میلیون دلار» برآورد شده است. این درحالی صورت می گیرد که اروپا با افزایش سرسام آور هزینه‌های انرژی روبروست.
این گاز متعلق به تاسیسات جدید کمپانی روسی گازپروم در شمال غرب سن تپترزبورگ است.
قبلا این گاز از طریق خط لوله نورداستریم یک به آلمان صادر می‌شد. عرضه گاز روسیه از طریق این خط لوله از اواسط ماه ژوئیه به آلمان کاهش یافت.