شرکت دولتی فضایی “روس کاسموس” روسیه و دو شرکت ایرانی “سحاب” و “امید فضا”، تفاهم نامه همکاری در زمینه خدمات پرتاب امضا کردند.

 اسپوتنیک، این خبر را امروز پنجشنبه “روس کاسموس” منتشر کرده استنیروی هوافضای روسیه موشک ماهواره بر”سایوز-2.1 بی” را به فضا پرتاب کرد

در اطلاعیه منتشره آمده است:” در نتیجه برنامه ها ، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار شده با مشارکت روس کاسموس و شرکت‌های صنعت موشکی و فضایی ، تفاهم‌نامه‌های همکاری در زمینه خدمات پرتاب با شرکت‌های ایرانی سحاب و امید فضا به امضا رسیده است.