قیمت نفت برنت برای اولین بار از ژوئن ۲۰۱۴ به بالای ۱۱۳ دلار برای هر بشکه رسید.

 اسپوتنیک، قیمت نفت دریای شمال در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده افزایش یافتقیمت نفت برنت معامله شده برای ماه می به میزان ۸.۱٪ افزایش یافته و به ۱۱۳.۴۶ دلار به ازای هر بشکه رسید. قیمت بیش از ۱۱۳ دلار به ازای هر بشکه نفت برنت برای اولین بار پس از ژوئن ۲۰۱۴ به ثبت می‌رسد.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز با ۸.۱ درصد افزایش به ۱۱۱.۷۶ دلار برای هر بشکه رسید.

ایگور گالاکتیونوف، کارشناس BCS Mir Investments، با تاکید بر اینکه بازیگران در بازار نفت از معامله با نفت روسیه از ترس تحریم‌های ثانویه خودداری می‌کنند، می‌گوید: رشد قیمت‌ها ناشی از گزارش‌هایی بود که نشان می‌داد فعالان بازار از معاملات با نفت روسیه می‌ترسند.