قیمت نفت برنت برای اولین بار از سال 2008 از مرز 130 دلار در هر بشکه گذشت.
به گزارش اسپوتنیک، بر اساس داده های معاملاتی، قیمت نفت برنت در روز دوشنبه برای اولین بار از سال 2008 از 130 دلار در هر بشکه فراتر رفت و از اوج 128 دلاری سال 2012 گذشت.
تا ساعت 02:28 (به وقت مسکو)، قیمت معاملات آتی نفت برنت با 9.35 درصد افزایش به 129.06 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی “وست تگزاس اینترمیدیت” در آوریل با 9.68 درصد افزایش به 126.12 دلار رسید.
در همان زمان، بر اساس داده های معاملات، در 02.06 قیمت نفت برنت به حدود 130.3 دلار رسید. حداکثر ارزش 130.89 دلار بود.
بر اساس داده های بورس آتی لندن ICE، قیمت نفت برنت به سطح بالاتری رسید: در ساعت 02.02 قیمت هر بشکه به 138 دلار رسید. به گزارش بلومبرگ، قیمت نفت برنت حتی بالاتر بود و برای مدت کوتاهی پس از آغاز معاملات، به 139 دلار در هر بشکه جهش کرد.