01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

ریحانه انصاری نژاد فعال کارگری خوش نام برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین مراجعه کرد

روز دوشنبه پانزدهم آبان هزار و چهارصدودو، ریحانه انصاری نژاد فعال کارگری خوش نام برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوین مراجعه کرد ریحانه پیشتر در بیدادگاه انقلاب اسلامی تهران که به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به چهارسال حبس تعزیری و همچنین منع عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و فعالیت در فضای مجازی رسانه ها و مطبوعات و همچنین منع خروج از کشور به مدت دو سال محکوم شده بود

بازداشت موقت ریحانه انصاری نژاد در بامداد بیست و دوم اردیبهشت ماه هزار و چهار صدویک و با یورش ماموران وزرات اطلاعات به منزلش صورت گرفت که طی آن مأموران پس از دو ساعت تفتیش ،خانه او را همراه با ،موبایل لپتاپ لوازم شخصی و…. بردند و بعد از گذراندن حدود سه ماه بازجویی در بند دویست ونه زندان اوین که بخشی از آن به شکل انفرادی بود شنبه پانزدهم مردادماه با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. فعالیتهای ریحانه انصاری نژاد در راستای دفاع از حقوق هم طبقه ای هایش بوده است؛ این فعالیتها نه تنها مصداق هیچ جرمی ،نیست بلکه نشان از آگاهی و درک طبقاتی بالای او برای دفاع از حقوق و مطالبات طبقه ی کارگر .است اما سیستم حاکم او را به زندان میفرستد تا بار دیگر ثابت کند که ساز و کاری است برای حفظ منافع سرمایه داران و خاموش کردن صدای حق خواهی فعالان

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، بازداشت ظالمانه ریحانه انصاری نژاد را شدیدا محکوم کرده و خواستار آزادی  فوری و بی قید و شرط این انسان شریف و خوشنام می باشد.