بعد از شلیک گاز فلفل به زنان پشت در ورزشگاه مشهد، وزیر کشور می‌گوید نمی‌داند چه کسی اینکار را کرده است

حادثه شلیک گاز فلفل به زنان در ورزشگاه مشهد، صحنه‌ای دیگر از رویکرد سرکوبگرانه و در عین ‌حال دجالگرانه دیکتاتوری حاکم است. بعد از اینکه فیلم و عکس‌های این حادثه توسط فضای مجازی در جامعه و صحنه بین‌المللی منتشر شد، وزیر کشور به صحنه آمد. پاسدار احمد وحیدی که نمی‌توانست اصل ماجرا را کتمان کند، شروع به کوچک‌نمایی حادثه کرد.

احمد وحیدی سعی نمود اینطور نشان دهد که گویا فقط یک عدد گاز فلفل بر علیه زنان پشت درب ورزشگاه مشهد شلیک شده است. اما عامل این شلیک مشخص نیست و کسی از آن خبری ندارد.

رئیسی، احمد وحیدی را از بین پاسداران جنایتکار ولایت به عنوان وزیر کشور انتخاب کرده که وظیفه‌ اصلیش سرکوب اعتراضات مردمی می‌باشد. او در سخنانی جانبدارانه که از صدا و سیما پخش شد گفت: «نیروی انتظامی وظیفه ذاتی خود را انجام داده است».

وزیر کشور می‌خواهد با دروغ‌گویی واقعیت‌ها را بپوشاند

از جمله سخنان دروغ وحیدی پرده‌پوشی آشکار در مورد علت راه ندادن خانم‌ها به ورزشگاه مشهد بود. وی در این زمینه گفت:

«ورزشگاه کاملا پر شده بود و تعدادی بیش از ظرفیت پیش‌بینی شده در بیرون ورزشگاه حضور داشتند. فرمانده انتظامی موظف بوده که از ورود افراد بیش از حد ظرفیت به ورزشگاه جلوگیری کند و نیروی انتظامی وظیفه ذاتی خودش را انجام داده است».

این سخنان گزاف و سراسر دروغ وزیر کشور برای همه مردم روشن است. زیرا در عمل آنچه اتفاق افتاد کاملا با این سخنان متفاوت است. اولا هیچ مردی به علت پر شدن ورزشگاه پشت درب نماند و همه به داخل استادیوم رفته بودند. اگر سخنان وحیدی درست باشد که بیش از حد ظرفیت بلیط فروخته شده بود، پس باید تعدادی از مردان هم پشت درب می‌ماندند.

نکته مهم دیگر اینکه همه زنان لبنانی که برای رفتن به داخل ورزشگاه بلیط تهیه کرده بودند را از درب دیگر به داخل راه دادند. اما فقط زنان ایرانی بودند که از رفتن آنها ممانعت شد و با اینکه بلیط تهیه کرده بودند پشت درب ماندند.

با تأمل روی همین پریشان گویی‌های وزیر کشور، می‌بینیم که وی به بی‌حساب و کتاب بودن امور اعتراف می‌کند. از یکطرف معلوم نیست چه نهاد و ارگانی بوده که بلیط اضافه بر ظرفیت ورزشگاه به مردم فروخته است. دیگر اینکه نارنجک‌های گاز فلفل که فقط در اختیار نیروهای مسلح است بی‌حساب و کتاب در اختیار افراد مختلف قرار دارد. به همین دلیل برای وی معلوم نیست که چه کسی آنرا شلیک کرده است.

زن ستیزی جزو ماهیت این نظام است

واقعیت اما یاوه گویی‌های وزیر کشور نیست. برخوردهای زن‌ستیزانه دیکتاتوری حاکم امری قابل پوشاندن نیست. سابقه برخورد نیروهای انتظامی با ورود زنان به ورزشگاه هم برای همه روشن است.

اگر زنان لبنانی را اجازه دادند به داخل ورزشگاه مشهد بروند، صرفا بدلیل رعایت مسائل سیاسی و دیپلماتیک است که تصویر واقعی زن‌ستیزی حاکمیت انعکاس مطبوعاتی پیدا نکند.

نکته اصلی این است که مشکل اصلی این دیکتاتوری نه فوتبال است و نه حضور زنان در ورزشگاه برای دیدن آن. مشکل اصلی شکل‌گیری هرگونه حرکت اعتراضی است که در آن شعارهایی بر علیه کلیت نظام داده شود. زنان مبارز و شجاع ایران نیز در تمامی حرکت‌های اجتماعی پیشین، نشان دادند که در مبارزه بر علیه این حکومت ستمگر پیشقدم هستند و هراسی از نیروهای سرکوبگر آن ندارند.