زلنسکی در خصوص امکان به رسمیت شناختن کریمه و جمهوری دونباس گفت: می توانیم درباره آن بحث و گفتگو کنیم و مصالحه ای درباره چگونگی زندگی مردم آنجا پیدا کنیم.

به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بیان داشت که مقامات در کی یف می توانند گفت و گو کنند و مصالحه ای برای اینکه چطور مردم در کریمه و جمهوری دونباس زندگی خواهند کرد، جستجو نمایند.

رئیس دولت به پرسش مربوط به آمادگی برای به رسمیت شناختن این مناطق اینطور پاسخ داد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز گذشته گفته بود که مسکو می تواند در یک لحظه عملیات نظامی را در اوکراین متوقف کند در صورتی که کی یف شرایط را بپذیرد یعنی به رسمیت شناختن کریمه برای روسیه، اعلان حاکمیت ارضی جمهوری های دونتسک و لوهانسک و همچنین ایجاد وضعیت غیر بلوکی اوکراین.