هنوز اعتراضات مردم به گرانی کالاهای اساسی در خیابان‌ها ادامه دارد که وزیر نفت خبر از حذف یارانه گاز می‌دهد. این موضوع می‌تواند موج جدیدی از گرانی را در کشور ایجاد کند. اوجی در مصاحبه با رسانه‌ها گفت این گرانی به صورت پلکانی انجام می‌شود. وی دلیل این اقدام را مدیریت مصرف و منابع اعلام کرد. به گفته کارشناسان گران کردن سوخت ستون فقرات طرح جراحی اقتصادی دولت رئیسی است. هر چند مقامات دولتی آن را تکذیب می‌کنند.

این سخنان باعث نگرانی مردم از گران شدن دوباره بنزین و سایر مشتقات آن شده است. به گفته مردم گرانی بنزین قریب‌الوقوع است. تنها مانع از این اقدام، هراس از واکنش مردم و اعتراضات گسترده مانند آبان ۹۸ است.

حذف یارانه گاز در زمانی صورت می‌گیرد که دولت، صادرات آن به عراق را از ادامه می‌دهد. صادراتی که به گفته مقامات عراقی پول آن به دلیل تحریم‌ها پرداخت نخواهد شد.

زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حذف یارانه‌ها را به نفع اقشار متوسط و ضعیف دانسته و می‌گوید:

«پرداخت این یارانه‌ها با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر انجام می‌شود؛ اما واقعیت این است که اقشار ضعیف و متوسط جامعه کمترین سهم را از این یارانه‌ها دارند و اقشار ثروتمند و مرفه جامعه هستند که بیشترین بهره و استفاده را از این یارانه می‌برند.»

اما چرا بیشترین سود از حذف ارز ترجیحی نصیب دهک بالایی جامعه شده است؟ دهکی که شامل آقازاده‌ها و وابستگان به حاکمیت می‌باشند. در صورتی که مردم فقیر در کف خیابان نسبت به گرانی‌ها اعتراض دارند و وضعیت اقتصادی دهک‌ بالایی تغییری نداشته است.

پرداخت نقدی یارانه بعد از حذف یارانه گاز نیز طرحی شکست خورده است. این طرح در کوتاه مدت باعث تورم می‌شود. در بلندمدت نیز به دلیل اینکه پرداخت این پول با چاپ اسکناس انجام شده و منبع تولیدی ندارد به سرعت باعث بی‌ارزش شدن آن خواهد شد. باید توجه داشت، سقف یارانه پرداختی حتی از قیمت جدید یک حلب روغن جامد ۵ کیلویی هم کمتر است.

دست باز نهادهای سربار در سرقت دارایی‌های مردم

به اصطلاح جراحی اقتصادی دولت رئیسی به جای حذف نهادهای سرکوبگر و سربار دست آنها را از سرقت دارایی‌های مردم بازتر گذاشته است. برای نمونه، در بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه نهادهای سرکوبگر و حوزه‌های علمیه و… افزایش یافته است. به همین دلیل، اعتراضات مردم برعلیه گرانی در این دوره، بسرعت رادیکال شده و مردم در خیابان‌ها شعار «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر رئیسی» سر می‌دهند. آنها به درستی عامل اصلی گرانی، فقر و گرسنگی مردم که خامنه‌ای می‌باشد، را نشانه گرفته‌اند.