زندانی شدن، چاره ای برای فرار از فقر و گرسنگی

زندانی شدن، چاره ای برای فرار از فقر و گرسنگی

یک شهروند هندی از شهر چنای در ایالت تامیلناد پس از دو تلفن دروغین مربوط به مین گذاری بازداشت شد.
بر اساس اطلاعات این شبکه؛ دلیل اقدام مرد ، فقر و نداشتن غذا بوده است.
خاطر نشان می شود که ” تروریست تلفنی” پیشتر دوبار ازدواج کرده ولی هر دو همسرش او را ترک کرده اند. این مرد هندی به خاطر استرس به افسردگی دچار شد و از کارش استعفا داد. او خانه به دوش و بی کار بود و تصمیم گرفت به زندان بیافتد تا حداقل سقفی و غذایی داشته باشد.
این مرد دوبار با تلفن دزدی با پلیس تماس گرفت و از مین گذاری در ساختمان های مختلف خبر داد. پلیس موفق شد محل وی را شناسایی کرده و او را بازداشت نماید.
فعلا مشخص نیست که او برای چه مدتی زندانی خواهد شد.

Share: