زورآزمائی میان سندیکاها و دولت بر سر اصلاح نظام بازنشستگی در فرانسه وارد دهمین روز خود شد

اعتصاب در شرکت راه آهن و نیز شبکۀ حمل و نقل عمومی پاریس اختلالات بسیاری را در رفت و آمد شهروندان ایجاد کرده است. شمار اندک قطارها و متروهای در حرکت همواره هجوم مسافران منتظر را در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، زورآزمائی میان دولت فرانسه و سندیکاها در بارۀ اصلاح نظام بازنشستگی در این کشور شنبه با ادامۀ اعتصاب گسترده در بخش حمل و نقل عمومی وارد دهمین روز خود شد. این اعتصاب بویژه در پاریس اختلالات بسیاری را در فعالیت‌های اقتصادی و دشواری‌های فراوانی را در رفت و آمد شهروندان ایجاد کرده است. هر چند مهمترین سندیکاهای کشور در بارۀ این طرح هم نظر نیستند، اما مخالفت هر یک از آنها با بخشی از آن، کلیۀ آنها را در برابر دولت برانگیخته است و این بار سندیکاهای موسوم به «اصلاح طلب» نیز، که برای بهینه ساختن طرح بازنشستگی آمادۀ گفتگو با دولت هستند، در کنار دیگر سندیکاها حمایت خود را از فراخوان برگزاری تظاهرات سراسری در روز سه شنبۀ آینده در پاریس اعلام کرده‌اند.

سندیکاهای رادیکال که مخالفت قاطع خود را با طرح اصلاح بازنشستگی اعلام کرده و بازپس گرفتن آن را از سوی دولت تنها راه پایان دادن به زورآزمائی جاری می‌دانند، روز گذشته تهدید کردند اعتصاب در بخش حمل و نقل را به هنگام تعطیلات پایان سال نیز دنبال کنند. تهدیدی که از سوی الیزابت بورن، وزیر ترابری و جایگزینی انرژی، «بی مسئولیتی» توصیف شد. «کنفدراسیون عمومی کارـ ثِ.ژِ.تِ»، «سود ـ رای» و سندیکای «نیروی کار» از حال دعوت دولت را به گفتگو رد کرده و هر گونه چانه زنی در بارۀ «جزئیات و یا چگونگی و زمان اجرای طرح» را بی مورد تلقی می‌کنند. چنین به نظر می‌رسد که فرانسویان و بویژه ساکنان پاریس هفتۀ دشوار دیگری را پیش رو داشته باشند.

در همین حال سندیکاهای معروف به اصلاح طلب و از جمله «سندیکای دموکراتیک کار فرانسه ـ ث.اف.دِ.ت»، «اتحادیۀ ملی سندیکاهای مستقل ـ اونسا» و «کنفدراسیون مسیحی کارکنان فرانسه» دولت را برای خروج از بن بست به پذیرش برخی تغییرات در طرح خود فراخوانده‌اند.

آنچه برای «ث.اف.دِ.ت»، مهمترین سندیکای فرانسه در بخش خصوصی، «خط قرمز» تلقی می‌شود، برقراری «سن تعادل» برای بهره‌مندی از حقوق کامل بازنشستگی است.

Share: