بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، اراک و اردبیل تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع بازنشستگان در اعتراض به عدم افزایش حقوق مصوبه شورایعالی کار و مشخص نبودن وضعیت پرداخت می‌باشد. این تجمع روز شنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۱ برگزار گردید. بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز در برابر اداره کل تامین اجتماعی استان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. این تجمع در هوای بسیار گرم و شرجی اهواز برگزار شد. بازنشستگان شعار می‌دادند:

آنها همچنین حمایت خود را از کارگران و بازنشستگان زندانی اعلام کرده و شعار می‌دادند:

کارگر زندانی آزاد باید گردد

بازنشسته زندانی آزاد باید گردد

تجمع اعتراضی بازنشستگان در اراک

بازنشستگان تامین اجتماعی در اراک نیز با تجمع در برابر اداره تامین اجتماعی این استان خواستار پاسخگویی مقامات به خواسته‌هایشان شدند.آنها ضمن اخطار به مقامات استانی خواستار تسریع در پرداخت اضافه حقوق سال ۱۴۰۱ شدند. بازنشستگان تامین اجتماعی در اراک شعار می‌دادند:

زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی جان فدا می‌کنیم در ره آزادگی وای از ظلم وای از این ظلم

تجمع اعتراضی بازنشستگان در اردبیل

بازنشستگان تامین اجتماعی در اردبیل نیز در برابر اداره تامین اجتماعی این استان تجمع کردند. آنها خواستار مشخص شدن میزان افزایش مستمری‌های طبق مصوبه شورایعالی کار شدند.

استقلال صندوق‌های بازنشستگی از دولت

صنـدوق‌های بازنشستگی اساسا مایملک هیچ دولتی محسوب نمی‌شوند و سرمایه ذخیره شده کارگران می‌باشند. بنابراین هیچ دولتی حق ندارد به این صندوق‌ها دست‌اندازی کند. اما در این سال‌ها، سرمایه‌های صنـدوق‌های بازنشستگی توسط دولت‌ها و باند‌های مختلف آن به تاراج رفته است. سران حکومت با دست‌اندازی بر روی سرمایه‌های این صندوق‌های بازنشستگی در چند سال گذشته، مقداری از کسری بودجه خود را تامین کرده‌اند. این اقدام به ورشکستگی صنـدوق‌های بازنشستگی منجر شده است. سرقت سرمایه‌های بازنشستگان باعث هر چه فقیرتر شدن آنها شده است. به دلیل استمرار این چالش اعتراضات گسترده بازنشستگان در حال ارتقا است. در آخرین سلسله اعتراضات، بازنشستگان با شعار «شش کلاس دروغگو، حاصل وعده‌هات کو» به صراحت خواستار پاسخگویی رئیسی شدند. رئیسی بخوبی می‌داند، اقدام به سرکوب بازنشستگان می‌تواند عواقب بحران‌زا و جدی برای کل حاکمیت در پی داشته باشد.