سارا بلوچ و فاطمه بلوچ کاری توسط دادگاه انقلاب زاهدان مجموعا به تحمل ۹ ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شدند.

هرانا به نقل از حال وش، سارا بلوچ و فاطمه بلوچ کاری به حبس و شلاق محکوم شدند.

بر اساس این حکم که توسط دادگاه انقلاب زاهدان صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، سارا بلوچ به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به شش ماه حبس و فاطمه بلوچ کاری نیز از بابت اتهام مشابه به سه ماه حبس محکوم شده است. همچنین هر یک از این شهروندان به تحمل ۷۴ ضربه شلاق نیز محکوم شده اند.

بر اساس این گزارش، دادگاه بخش دوم پرونده این شهروندان از بابت اتهام “برهم زدن نظم عمومی” نیز برگزار شده و در انتظار صدور حکم هستند.

این افراد پیشتر در تاریخ ۶ مهرماه امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا سارا بلوچ در تاریخ ۲۰ مهرماه و فاطمه بلوچ کاری در تاریخ ۲۳ مهرماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.