01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

سازمان جهانی کار: سالانه ۱۲ میلیارد روز کاری با افسردگی سپری می‌شود

تحقیقات جدید انسیتوهای تحقیقاتی وابسته به ILO می‌گوید؛ حجم قابل توجهی از کارگران در کشورهای مختلف روزهای کاری خاصی را در هفته همراه با افسردگی و ناتوانی از انجام وظایف می‌گذرانند.

در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه از هر پنج نیروی کار حداقل یک نفر در طول زندگی خود بیماری جدی روانی را تجربه می‌کند و تخمین زده می‌شود سالانه ۱۲ میلیارد روز کاری به دلیل افسردگی و اضطراب از دست می‌رود.

این تحقیقات نشان می‌دهد: حجم قابل توجهی از موارد شکایت از افسردگی و استرس افراد، ناشی از مناسبات موجود در محیط کار است.