سازمان حقوق بشر ایران: ‘اعدام پنج زندانی’ در گوهردشت کرج

سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که امروز صبح در زندان گوهردشت کرج حکم اعدام پنج زندانی اجرا شده است.

اتهام این افراد قتل و مجازاتشان قصاص بوده است.

سازمان حقوق بشر ایران نوشته یک زندانی دیگر هم که مامور شهرداری بوده و در نزاع با یک دستفروش به قتل عمد متهم شده، برای اجرای حکم برده شده و سپس به انفرادی بازگردانده شده است.

سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است می‌گوید دست‌کم ۲۱۱ اعدام از بین ۲۶۷ اعدام که سال ۲۰۲۰ در ایران اجرا شد، با اتهام «قتل عمد» بوده است.

Share: