سرپرست معاونت محیط زیست و تنوع زیستی سازمان محیط زیست ایران درباره شرایط خطرناک گونه های در خطر انقراض در ایران گفته فرصت زیادی برای نجات گونه های در خطر انقراض نداریم .
حسن اکبری گفته اگر غفلت ما ادامه پیدا کند ممکن است برخی گونه های بومی ما برای همیشه از دست برود.
او همچنین گفته بخشی از مشکلات مربوط به مسائل حقوقی می شود و باید ضوابط تاثیرگذاری در زمینه پیشگیری از تخریب حیات وحش ایجاد کنیم که این مسئله مستلزم همکاری مجلس و سایر قانونگذاران است.
این مقام سازمان محیط زیست اعتبارات اختصاص یافته به محیط زیست را هم بخشی دیگر از مشکلات حفاظت از حیات وحش عنوان کرد.