سازمان ملل خواستار پیگرد پلیس و ارتش شیلی به‌دلیل خشونت علیه معترضان شد

سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار پیگرد قانونی پلیس و ارتش شیلی بخاطر اعمال خشونت علیه معترضان در هفته‌‌های اخیر شد.

سازمان ملل اعلام کرده است که پلیس و سربازان در شیلی برای خاموش کردن تظاهرات خیابانی مرتکب نقض جدی حقوق بشر از جمله قتل‌های غیرقانونی و شکنجه شده‌‌اند و علیه معترضان خشونت مفرط و غیرضروری ورزیده‌اند و باید تحت تعقیب قرار گیرند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده‌ است که تعداد بسیار نگران‌کننده ای از ۳۴۵ نفری که مورد اصابت گلوله‌های سربی نیروهای ضد شورش قرار گرفته‌اند از ناحیه چشم آسیب دیده‌اند.

در جریان راهپیمایی‌های دو ماه اخیر در شیلی که در اعتراض به افزایش قیمت بلیط مترو در ماه اکتبر آغاز شد، تاکنون ۲۶ نفر جانشان را از دست داده‌آند.

«اما گوراس دلگادو» کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت شیلی می گوید: «ما دریافته‌ایم که پلیس به شیوه سرکوبگرانه‌ای با معترضان رفتار کرده است.»

وی افزوداه است: «نقض حقوق بشر در شیلی مستند شده است که شامل استفاده بیش از حد یا غیرضروری از زور است که منجر به قتل و جراحت شده است و به بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه و بدرفتاری با معترضان از جمله خشونت جنسی انجامیده است.»

Share: