بنابر اعلام سازمان ملل، طرح “مهاجران بریتانیا” مانع از دسترسی بسیاری از افراد به پناهندگی در این کشور می شود

به گزارش اسپوتنیک، “جیلیان تریگز”، دستیار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، گفت که طرح جدید بریتانیا برای مبارزه با جریان مهاجران غیرقانونی که با قایق از طریق کانال انگلیس به این کشور می‌رسند، مانع از دسترسی بسیاری از مردم به پناهندگی در این کشور می‌شود.

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا روز سه شنبه از طرح جدیدی برای مقابله با جریان مهاجران غیرقانونی که با قایق از کانال مانش به بریتانیا می رسند، رونمایی کرد.

وب سایت دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به نقل از ترگز نوشت:” پیشنهاد اعلام شده مبنی بر بازداشت و سپس بازگرداندن پناهجویان به کشورهای خود یا انتقال آنها به کشور ثالث به منزله رد دسترسی به سیستم پناهندگی بریتانیا برای ورود غیرقانونی است. چنین رویکردی دسترسی اکثریت قریب به اتفاق به پناهندگی در بریتانیا را مسدود می کند”.