سازمان ملل متحد به کمک‌های مالی بیشتری برای آوارگان نیازمند است

شمار آوارگان در جهان از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون به این اندازه بالا نبوده است: در سراسر جهان ۷۱ میلیون انسان از شهر و دیار خود آواره‌اند. سازمان ملل متحد به دنبال جذب حمایت‌های بیشتر برای غلبه بر این بحران است.

هایکو ماس، وزیر امورخارجه آلمان و فیلیپو گراندی، کمیسر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان (از حزب سوسیال دموکرات این کشور) در اولین مجمع جهانی آوارگان سازمان ملل، خواهان همبستگی بیشتر بین‌المللی با کشورهای فقیری شد که میزبان مهاجران هستند و همچنین همبستگی بیشتر با آوارگان و بیخانمان‌ها.

ماس در نشست ژنو گفت که سنگین‌ترین فشارها بر کشورهایی وارد شده است که از نظر اقتصادی ضعیف هستند و میزبان بیشترین پناهندگان‌اند.

سازمان ملل متحد با برگزاری این نشست دو روزه (از ۱۷ تا ۱۸ دسامبر) با سه هزار شرکتکننده به دنبال جذب حمایت‌های بیشتر و ترغیب کشورها برای بهبود شرایط آوارگان است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، کشورهای شرکت‌کننده را فرا خواند تا با تعهدات “شجاعانه و مشخص”، به تغییر و بهبود سرنوشت پناهجویان کمک کنند.

تنها یک پنجم از ۱۹۳ کشور یاور پناهجویان

۹ کشور از مجموع ۱۰ کشوری که بیشترین شمار پناهجویان را پذیرفته‌اند، کشورهایی هستند که به گفته وزیر امور خارجه آلمان، کشورهایی با بنیه اقتصادی ضعیف یا متوسط هستند؛ کشورهایی مانند اوگاندا و پاکستان.

آلمان تنها کشور صنعتی است که در این دسته جا گرفته است.

تنها یک پنجم از مجموع ۱۹۳ کشوری که عضو سازمان ملل متحد هستند، تا کنون نقشی قابلتوجه در تأمین نیازهای میلیون‌ها انسان آواره بازی کرده‌اند.

وزیر امور خارجه آلمان گفته است که آلمان در درازمدت به شمار بیشتری از پناهجویان مسکن و مأوا رائه خواهد داد. به گفته وزیر خارجه آلمان ظرفیت پیش‌بینی شده برای این مسئله سال دیگر تا ۵۵۰۰ نفر افزایش و این گرایش در آینده هم ادامه خواهد داشت.

بر پایه گزارش سازمان ملل متحد، تنها شمار کمی از کشورهای جهان امکانات درخوری برای پذیرفتن آوارگان در نظر گرفتهاند. فیلیپو گراندی، کمیسر سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، هرچند این گام را “راه‌حلی کوچک” برای مشکل آوارگان دانست اما بر اهمیت تأثیرگذاری آن تأکید کرد. 

۷ / ۳ میلیون پناهجو در ترکیه

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با اشاره به ۷ / ۳ میلیون آواره‌ای که در ترکیه به سر می‌برند، گفت هیچ کشوری به این اندازه پذیرای پناهجویان نبوده‌است. اردوغان از اتحادیه اروپا درخواست کمک‌های مالی بیشتر برای تأمین نیازها و بهبود شرایط پناهجویان را مطرح کرد. به گفته او هرچند اروپایی‌ها قول کمک‌های مالی داده‌اند اما به قول خود کاملا عمل نکرده‌اند.

تأکید دبیرکل سازمان ملل بر تقویت حقوق بشر

دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای میزبان خواست، تدابیری برای جذب هرچه بهتر پناهجویان در جوامع خود بیندیشند. به گفته گوترش پناهجویان باید امکان کار و مشارکت در زندگی اجتماعی در کشور میزبان را داشته باشند. گوترش همچنین به این نکته اشاره کرد که باید شرایطی فراهم شود که پناهجویان بتوانند در صورت بهبود وضعیت در کشور مبدأ، به سرزمین خود بازگردند. او همچنین با اشاره به اینکه در این میان حق پناهندگی غالبا نادیده گرفته شده و درها به روی پناهجویان بسته می‌شوند، بر تقویت حقوق بشر تأکید کرد.

یک سال پس از معاهده جهانی یاری به آوارگان

بنا بر گزارش‌های سازمان ملل متحد در سراسر جهان در مجموع ۷۱ میلیون انسان آواره‌اند؛ بیشترین شمار آوارگان از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون.

با توجه به بحران فزاینده پناهجویان در سراسر جهان، ۱۷۰ کشور عضو سازمان ملل متحد سال گذشته بر سر معاهده جهانی آوارگان به توافق رسیدند.

معاهده جهانی آوارگان که از نظر قانونی الزام‌آور نیست، چهار هدف جهانی را دنبال می‌کند: کاهش فشار بر کشورهای پذیرای پناهجویان، حمایت و تقویت استقلال پناهجویان، گسترش دسترسی به برنامه‌های پذیرش انسان‌دوستانه و فراهم کردن شرایط برای بازگشت با عزت و امنیت به موطن خود.

یکی از بخش‌های اصلی این معاهده برگزاری نشست‌های منظم درباره آوارگان است.

Share: