در دانشگاه های زیر امروز اعتصاب، تحصن و اعتراض در جریان است:

در کردستان دانشگاه های زیر در اعتصاب هستند: دانشگاه آزاد سنندج، دانشگاه کردستان، دانشگاه فنی و حرفه ای یزدانپاه، دانشگاه فنی دخترانه، دانشگاه علمی کاربردی سنندج، دانشگاه پیام نور سنندج. هه نگاو نوشته است در این دانشگاه ها هیچ کلاس درسی برگزار نشده است. یک گزارش می گوید دانشگاه آزاد کرج در اعتصاب کامل است و هیچ کلاسی برگزار نشده است.

دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه چمران، دانشگاه صنعتی شاهرود،دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه‌نصیر، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه دامغان، دانشگاه مازندران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه تبریز، دانشگاه یزد، دانشگاه شهید بهشتی واحد عباسپور، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، دانشگاه ازاد نجف آباد، دانشگاه تهران غرب، دانشگاه آزاد تبریز، دانشگاه نوشیروانی بابل، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه خمینی شهر ، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده سینما و تئاتر (ورزنده) دانشگاه هنر تهران، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، دانشگاه پلی تکنیک، دانشگاه جندی شاپور اهواز، دانشکده فنی دانشگاه باهنر شیراز، دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه سوره، دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات، دانشکده ریاضی و علوم‌پایه دانشگاه گیلان، دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شریف، دانشکده‌ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه بهشتی، دانشکده کامپیوتر دانشگاه بهشتی