سال ۱۴۰۱ را در شرایطی آغاز کرده‌ایم که حرکتهای اعتراضی اقشار مردم پیش از پایان تعطیلات نوروزی شروع شد. روز چهارم فروردین ماه، تعدادی از روستائیان منطقه «قلعه وشاق» در نطنز، اولین حرکت اعتراضی خود را استارت زدند. آنها با یک تجمع اعتراضی نسبت به کوه‌خواری و آلوده‌سازی محیط زیست دست به راهپیمایی زدند. این حرکت‌ها به طور مستمر ادامه یافته و رو به گسترش است. با نگاهی به حرکت‌های اعتراضی دو هفته آغازین فروردین‌ماه، می‌توان گفت که سال جدید در ایران سال گسترش حرکت های اعتراضی مردم علیه حاکمیت یک دیکتاتوری تمام عیار می‌باشد.

 نگاهی به حرکت های اعتراضی روزهای ابتدایی آغاز سال جدید، به روشنی نشان می‌دهد که حرکت های اعتراضی علیه دیکتاتوری در ایران محنت‌زده کلید خورده است.

نگاهی به حرکت های اعتراضی در دو هفته اول سال

از روز چهارم فروردین‌ماه، راهپیمایی روستائیان «قلعه وشاق» در نظنز آغاز شد. طی روزهای ششم و هفتم فروردین کشاورزان اصفهانی و صیادان در استان هرمزگان دست به اعتراض زدند. روز نهم فروردین عده‌ای از مسافران شمال کشور، در اعتراض به پولی کردن استفاده از سواحل، اعتراض کردند. روز یازدهم فروردین شاهد حرکت اعتراضی زنان در برابر ورزشگاه مشهد بخاطر راه ندادن زنان برای تماشای مسابقه فوتبال بودیم. در همین روز روستاییان برز و کمیجان، علیه فعالیت مخرب معدن در این منطقه دست به اعتراض زدند.

روز شانزدهم فروردین کادر سلامت در یاسوج در اعتراض به عدم جذب نیرو و عدم تعلق سهیمه به آنان دست به اعتراض زد. علاوه بر این در همین روز در شیراز و کازرون و رشت خانواده‌های دانش آموزان به بازگشایی مدارس در شرایط کرونا اقدام به اعتراض نمودند. از جمله دیگر اعتراضات در روز شانزدهم فروردین دست از کار کشیدن شماری از کامیونداران به دلیل کمبود و گرانی گازوئیل بود.

روز هفدهم فروردین، اعتراضات مرغداران، پرسنل کشت و صنعت لرستان، مالکین اصطلک، کارگران روزمزد پتروشیمی چوار در ایلام، والدین دانش آموزان در شیراز و بهبهان و هرمزگان، کارگران پسماند شهرداری بجنورد را شاهد بودیم.

روند رو به افزایش حرکت‌های اعتراضی

با نگاهی به حرکت های اعتراضی مشابه در سال‌های قبل، به روشنی می‌بینیم که موج نارضایتی در سال جدید، قابل مقایسه با سال‌های گذشته نیست. اگر حرکت های اعتراضی در سال‌های گذشته از خردادماه رو به افزایش می‌گذاشت، در روزهای اول سال جدید، شاهد گسترش حرکت های اعتراضی هستیم. بنابراین با توجه به شرایط وخامت بار اقتصادی و فقر و فلاکت عمومی مردم که حاکمیت دیکتاتوری غارتگر به کشورمان حاکم کرده است، باید در انتظار شورش گرسنگان و محرومان و موج گسترش‌یابنده اعتراضات در ایران بود.

خامنه‌ای به خوبی از انزجار مردم نسبت به حکومتش آگاه است

بی‌تردید، خامنه‌ای و کلیت نظام دیکتاتوری حاکم، به میزان نارضایتی مردم و عدم مشروعیت حکومتش آگاه است. به همین دلیل است که عید امسال را با مانور نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرها آغاز کرد. خامنه‌ای به خوبی نسبت به شرایط انفجاری جامعه ایران و حرکت های اعتراضی مردم آگاه است و به همین دلیل با لشگرکشی علیه مردم سال نو را آغاز کرد. اما چنین مانورها و ایجاد وحشت در بین مردم سودی برای خامنه‌ای در پی نخواهد داشت. زیرا حرکت‌های بنیان‌کنی چون اعتراضات گسترده آبان‌ماه ۹۸ در لحظه موعود سر باز خواهد نمود.