24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

ساکنان مراکش از ترس زلزله دیگری شب را در خیابان سپری کردند

ساکنان مراکش از ترس زلزله دیگری، شب در پارک ها و خیابان ها خوابیدند.

شاهدان عینی گفتند که ساکنان مراکش از ترس زمین لرزه دیگری شب را در پارک ها و خیابان ها سپری کردند.

یکی از شاهدان گفت: مردم شب را در خیابان گذرانده اند، این تصویر در تمام مناطق شهر است. از آنجا که فعالیت لرزه ای ادامه دارد، ما آن را احساس نمی کنیم، اما به عنوان مثال می توان آن را در آب در یک استخر مشاهده کرد.

یکی از اهالی شهرستان در خصوص وضعیت تامین مواد غذایی در این شهر خاطرنشان کرد: فروشگاه ها دارای آب و تمام محصولات مورد نیاز هستند.

این شاهد عینی افزود: فقط کمبود نان ارزان وجود دارد، اما آن را می پزند و نان گران تری در قفسه ها وجود دارد

شدت زمین لرزه مراکش برابر با قدرت 25 بمب هسته ای بوده است

همانطور که قبلا توسط مرکز لرزه نگاری اروپا و مدیترانه گزارش شده بود، زمین لرزه ای به بزرگی 6.9 در مراکش در 80 کیلومتری مراکش رخ داد. آمار تلفات این بلای طبیعی طبق آخرین آمار از مرز دو هزار نفر گذشت و بیش از دو هزار نفر مجروح شدند.