سرویس های بهداشتی توقفگاه غرب

سرویس های بهداشتی توقفگاه غرب سامانه یک خطوط بی آرتی ، میتواند عامل انتقال بیماری کرونا برای کارگران این توقفگاه باشد.

سرویس های بهداشتی عمومی از پرخطرترین مکان هایی هستند که میتواند باعث انتقال بیماری کرونا برای کسانی که از این سرویس ها استفاده میکنند بشود. از آنجایی که نمی شود تشخیص داد که چه کسانی ناقل این بیماری میباشند لذا سرویس های بهداشتی عمومی باید بطور مرتب در زمان استفاده عموم مورد ضدعفونی قرار گیرند و مجهز به داشتن آب گرم وسیفون های قوی و سالم و داشتن روشوئی های نشکسته و مرتب و مواد شوینده و مواد ضدعفونی کننده باشند تا خطر ابتلا به بیماری برای افراد استفاده کننده کمتر شود .

براساس گزارشات رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد از سوی کارگران زحمت کش توقفگاه غرب ، سرویس های بهداشتی توقفگاه غرب سامانه یک نه تنها توالت ها یش سیفون ندارند بلکه روشوئی ها و دستشوئی هایش شکسته شده است .

 این شکستگی روشوئی ها خود نیز مرکز تجمع انواع میکروب ها و ویروس ها میتواند باشد .

بعلاوه همیشه مایه دستشوئی کسر دارد بطوری که گاهی کارگران مجبورند تا پر کردن ظرف مایه از دستشویی استفاده نکنند. 

متاسفانه اکثر شیرهای آب این سرویس ها خراب است و حتی شیلنگ مناسب برای استفاده در توالت ها موجود نیست .

 مدیریت سامانه یک هیچگونه تدابیری برای جلوگیری از شیوع این بیماری برای کارگران زحمت کش توقفگاه غرب بعمل نیاورده است بطوری که از آخرین ماسک و دستکش یکبار مصرفی که کارگران این توقفگاه دریافت کردند دقیقا  یک ماه گذشته است که گویا آنهم اهدائی از طرف مسجدی بوده است. 

کارگران توقفگاه غرب وقتی به نبود ماسک به مسئولین ذیریط اعتراض کرده اند با جوابی تعجب آور روبرو شدند  که در پاسخ  به کارگران گفتند چون شما در تعمیرگاه کار میکنید مسئولین بهداشت اعلام کرده اند که شما در این جا نیازی به ماسک ندارید و باید پرسید مسئولانی  که حتی در رشته کاری خودشان هیچ تخصصی ندارند چطور در مسائل پزشکی از قول مسئولین بهداشت اظهار نظر میکنند

سندیکای کارگران شرکت واحد قبلا هم درمورد نامناسب بودن شرایط و امکانات بهداشتی ، سرویس های بهداشتی توقفگاه غرب سامانه یک هشدار داده بود و مسئولین را درجریان گذاشته بود .

اما متاسفانه اراده ای برای برطرف کردن این وضعیت نابسامان بهداشتی ازسوی مدیریت سامانه وجود ندارد .

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Share: