سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

تجمع اعتراضی امروز یازده اردیبهشت کارگران و بازنشستگان که به مناسبت روزجهانی کارگر براساس فراخوان قراربود مقابل وزارت کار برگزار شود توسط حضور چشمگیر پلیس و لباس شخصی ها ونیروهای ضدشورش به خشونت کشیده شد در ابتدای تجمع  تعدادی از کارگران وبازنشستگان‌ توسط این نیروها بازداشت شدند.

با توجه به جو امنیتی و جلوگیری پلیس برای هرگونه تجمع، تعدادی از اعضای سندیکا بهمراه تعدادی از زنان بازنشسته درپایانه آزادی با سردادن شعارهای اعتراضی راهپیمایی کردند

Share: