سنگ قبر مارادونا در بوشهر

Bild

سنگ قبری در بوشهر به یاد اسطوره فوتبال جهان و آرژانتین ساخته شد.

به گزارش اسپوتنیک، درگذشت دیگو آرماندو مارادونا، اسطوره فوتبال جهان و آرژانتین با حاشیه‌ها و واکنش‌های فراوانی در دنیا همراه بود؛  مردم ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و حالا یکی از آخرین حواشی مربوط به مرگ مارادونا در این کشور مربوط به طراحی سنگ قبر اسطوره فوتبال جهان در بوشهر است.

استان بوشهر-دلوار-علی آباد

Share: