رئیس اداره حفاظت محیط زیست گنبد کاووس گفته که سه تالاب بین المللی گلستان آلاگل، آجی گل و آلماگل که در این شهرستان واقع هستند در “معرض خشکسالی” قرار گرفته‌اند.
احمد احمدی گفته که افزایش دما و کاهش میزان بارندگی به عنوان عوامل طبیعی در کنار عوامل انسانی باعث شده که این تالاب‌های بین‌المللی با بحران خشکسالی مواجه شوند.
به گفته این مقام چنانچه به تالاب‌ها آبرسانی مناسبی انجام نشود، باعث گسترش پدیده ریزگردها، تاثیر منفی در کوچ پرندگان مهاجرو بررویش و تنوع گیاهی و کیفیت آب و هوا خواهد داشت که این مسئله بر معیشت جوامع محلی ساکن در محدوده تالاب‌ها تاثیر می‌گذارد.
تالاب آلاگل با ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار، تالاب‌ آجی‌گل با ۳۲۰ هکتار و تالاب آلماگل با مساحت ۲۰۷ هکتار در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان در فاصله نزدیکی نسبت به هم در بخش داشلی برون گنبدکاووس واقع شدند.