ریحانه طراوتی، عکاس و فعال حقوق زنان، از سوی مأموران اطلاعاتی بازداشت شد
ریحانه طراوتی، عکاس، فیلمبردار و فعال حقوق زنان صبح دوشنبه ۱۹ اردیبهشت از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یکی از نزدیکان خانم طراوتی به «رادیو فردا» گفت: شش یا هفت نفر که خود را مأموران وزارت اطلاعات معرفی کردند در مراجعه به منزل این فعال مدنی، او را با خود بردند.
دلیل این بازداشت اعلام نشده است و خانواده ریحانه طراوتی هم از محل بازداشت او اطلاعی ندارند.
ریحانه طراوتی از امضاکنندگان بیانیه اعتراض به خشونت علیه زنان در عرصه سینما و تئاتر بود. او پیشتر در سال ۱۳۹۳، در پی انتشار نسخه‌ ایرانی آهنگ «هپی» به همراه گروهی بازداشت و پس از چند هفته آزاد شده بود.