سوءاستفاده کارفرمایان مناطق آزاد از شرایط کرونا و اخراج کارگران

در حالی که کارگران مناطق آزاد از حقوق قانونی خود برخوردار نیستند و شرایط نامناسبی دارند، کارفرمایان مناطق آزاد از شرایط کرونا سوءاستفاده کرده و از کارگران روزمزد به جای نیروهای پیمانکاری استفاده می‌کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر بندر خمینی می‌گوید: «متاسفانه منطقه آزاد یعنی ماهشهر تحت پوشش قانون کار نیست و مشمول قوانین اشتغال مناطق ویژه و آزاد است.»

امری که باعث شده کارگران پیمانکاری فعال در مناطق آزاد و ویژه، تحت پوشش حمایتی قانون کار قرار نگرفته و این موضوعی است که بسیاری از کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری با سوءاستفاده از آن، از کارگران روزمزد استفاده کنند.

ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر بندر خمینی می‌گوید: «نماینده کارگران یک شرکت بارگیری با من تماس گرفته و از شرایط بد کاری خود خبر می‌دهند؛ کارگران گفته‌اند، با وجود این که جلسات و مکاتباتی با کارفرما و کارفرمای اصلی در سازمان بنادر داشته‌ایم، ولی تمام تلاش‌هایمان برای بهبود وضعیت بی‌نتیجه مانده است.»

وی افزود: «در این شرکت حدود ۱۵ کارگر از یک بخش را اخراج و بیکار کرده‌اند؛ این در حالی است که شرکت فعال بود و سایت فعال در بندر دارد.»

پیرایش عنوان می‌کند: «کارفرما، با بهانه کرونا، کارگران را اخراج کرده است؛ این در صورتی است که مابه‌ازاء ۱۵ کارگر پیمانکار اخراجی، حدود ۲۰ کارگر روزمزد استخدام کرده است و این مصداق بارز سوءاستفاده کارفرمایان مناطق آزاد از شرایط کرونا است؛ در حالی که به کارگران وعده بهبود شرایط را داده‌اند، اما در عمل به نظر می‌رسد که کارگران را دست به سر کرده‌اند.»

وی در ادامه توضیح داد:

«شیفت‌های کاری نیز به قبل برگشته است و کارفرما می‌خواهد ساعات کاری را مثل دوران قبل از کرونا تنظیم کند، ولی آیا مگر دوران کرونا تمام شده است؟»

پیرایش در ادامه افزود: «از دیگر بهانه‌های کارفرما پایین بودن راندمان کار است که بهانه می‌کند و خواستار اجرا شدن ساعات کاری مانند آن چه پیش از دوران کرونا بود، شده است؛ این در صورتی است که نه تنها کارایی پایین نیامده، بلکه راندمان کاری نیز افزایش پیدا کرده است.»

وی در خصوص حمایت کارفرمای مادر از پیمانکاران می‌گوید: «جدا از این که پیمانکار قانون را رعایت نمی‌کند، کارفرمای مادر نیز بیشتر جانب پیمانکار را داشته و نمی‌خواهد بازوهای خودش که شرکت‌های پیمانکاری هستند را از دست بدهد»

پیرایش در خاتمه تصریح کرد: «این شرایط در روحیه کارگر تاثیر منفی می‌گذارد و او را نسبت به آینده شغلی و امنیت شغلی بدبین می‌کند، طبیعی است که این کارگران چاره‌ای جز اعتراض ندارند، اما متاسفانه صدای اعتراض و دادخواهی آنها هیچ‌گاه شنیده نمی‌شود.»

Share: