سوئیس مرزهای خود را با فرانسه، آلمان و اتریش باز می‌کند

دولت سوئیس قصد دارد مرزهای خود را با سه کشور آلمان، اتریش فرانسه باز کند.

به گزارش اسپوتنیک، بر اساس بیانیه شورای فدرال سوئیس که در روز چهارشنبه در وب سایت آژانس منتشر شده است، این کشور قصد دارد مرزها را با فرانسه، آلمان و اتریش به طور کامل باز کند.

در این بیانیه آمده است، “اگر وضعیت اپیدمیولوژیک اجازه دهد، مرزها از 15 ژوئن باز خواهد شد.” این تصمیم در طی مذاکرات با وزرای سه کشور همسایه با سوئیس گرفته شد. اتریش، آلمان و فرانسه هم اكنون در مرحله مشابهی برای كاهش اقدامات محدود كننده معرفی شده در رابطه با بیماری همه گیر COVID 19 قرار دارند.

لازم به ذکر است که شورای فدرال در جلسه ای که در تاریخ 27 ماه مه برگزار می شود، تصمیم نهایی را برای باز کردن مرزها می گیرد.

Share: