03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

سودان؛ ۲۵ کشته در نتیجە ۴٨ ساعت بمباران

درگیری‌ها در سودان کە پنج ماه است ادامه دارد باعث وخامت اوضاع انسانی در این کشور شده و بیش از نیمی از سودانی‌ها به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

به گفته پزشکان، تبادل گلوله بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع دیروز یکشنبه ٣ سپتامبر، منجر به کشته شدن پنج غیرنظامی در اثر اصابت گلوله به خانه‌های آنها در شهر ام درمان شد. همچنین براساس گزارش کمیتە مقاومت، در نتیجەی بمباران محلە الکلالە در جنوب خارطوم ٢٠ غیرنظامی از جمله دو کودک کشتە شدند.

براساس گزارشات محلی، درگیری‌های شدید از ساعات اولیه دیروز در محله‌های جداکننده بین مناطق کرری و امبدە در شمال غربی ام درمان روی داد، براساس این گزارش‌ها در بحبوحە پرواز شدید هواپیماهای جنگی، حرکت آوارگان از این محله‌ها به سمت شمال شهر ام درمان افزایش یافته است.

کمیته‌های مقاومت پیشتر اعلام کردند که سردخانه بیمارستانی که هنوز در خارطوم، پایتخت سودان در حال فعالیت است، حاوی ١١ جسد از جمله دو کودک و یک زن است، این در حالی است کە بسیاری از اجساد سوخته و تکە تکە شدە را نمی‌توان خارج کرد.

سرعت نبرد بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع از اوایل ماه آگوست گذشته در مرکز شهر ام درمان افزایش یافته و در روزهای گذشته به سمت محله‌های امبدە در غرب شهر گسترش یافته است. تلاش برای قطع خط تدارکات نیروهای پشتیبانی سریع از غرب کشور و کنترل پل حیاتی شمبات که از آن برای حرکت در سه شهر پایتخت استفاده می‌شود، ادامە دارد.

نیروهای پشتیبانی سریع بخش‌های وسیعی از ایالت خارطوم را تحت کنترل دارند، در زمانی که ارتش سودان به دنبال قطع مسیرهای تدارکاتی برای نیروهای پشتیبانی سریع از طریق پل‌هایی است که مناطق ام‌درمان، بحری و خارطوم را به هم متصل می‌کند، که پایتخت وسیع‌تری دو طرف نیل را تشکیل می‌دهند.

درگیری‌ها بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع از پانزدهم آوریل تاکنون منجر به کشته شدن حدود پنج هزار نفر، زخمی شدن بیش از ۶ هزار نفر و آواره شدن بیش از ۴.۵ میلیون نفر در داخل و خارج سودان شده است. آب و برق قطع شده و مردم در خانه‌های خود مخفی شده و سعی می‌کنند خود را از تیراندازی متقابل در نتیجه درگیری محافظت کنند.

یکی از داوطلبان در اردوگاه آدری شرق چاد، در مرز با منطقه دارفور، گفت که پناهجویان سودانی به کمک‌های بیشتری نیاز دارند آنها حدود شصت و چهار روز است که در ال جنین، مرکز ایالت دارفور غربی بدون غذا می‌باشند.

به گفته سازمان‌های بشردوستانه، بیش از نیمی از سودانی‌ها به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند، همچنین شش میلیون نفر از آنها با گرسنگی مواجه هستند.

سازمان ملل متحد تأیید کرد که جنگ و گرسنگی جاری سودان را تهدید می‌کند و منطقە را با یک فاجعە انسانی مواجە می‌کند این در حالی است کە یک چهارم کمک‌های مالی نیز دریافت نشدە است.