01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

سودان بیشترین تعداد کودکان آواره در جهان را به خود اختصاص داده است

حدود ٧٠٠ هزار کودک زیر پنج سال در سودان از سوء تغذیه حاد رنج بردە و با خطر مرگ روبرو هستند.

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) گزارش داد که سودان بیشترین تعداد کودکان آواره در جهان را به خود اختصاص داده است، زیرا از زمان آغاز درگیری بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع که همچنان ادامه دارد، حدود ٣  میلیون نفر به اجبار آواره شده‌اند.

یکشنبه ٢٩ اکتبر، دو سازمان ملل متحد از طرفین درگیری در سودان خواستند تا حملات متقابلی را که در نتیجه آن صدها نفر جان خود را از دست دادە و میلیون‌ها نفر آواره شدند، متوقف کنند.

یونیسف و  سازمان بهداشت جهانی هشدار دادند که تشدید جنگ، موجب افزایش کودکان آوارە شدە و این امر آنها را در معرض خطر خشونت، سوء‌استفاده و استثمار قرار می‌دهد.

این دو سازمان با اشارە بە اینکە حدود ٧٠٠ هزار کودک زیر پنج سال در سودان از سوءتغذیه حاد رنج بردە و در صورت ناتوانی در دریافت کمک‌ با خطر مرگ روبرو می‌شوند، بیان کردند: تعداد خانواده‌هایی که طی شش ماە اخیر جنگ از  گرسنگی رنج می‌برند دو برابر شده و این کشور را در وضعیت اضطراری قرار دادە است. همچنین هرج و مرج باعث مرگ بیش از ٩ هزار نفر و آوارەشدن دستکم شش میلیون نفر  در داخل و خارج از کشور شدە است.

از سویی تدوم این درگیری‌ها منجر به تخریب زیرساخت‌ها، بسته شدن ٨٠ درصد از بیمارستان‌های کشور و سوق دادن میلیون‌ها نفر به گرسنگی شد، این در حالی است که بیش از نیمی از جمعیت برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

ماندیپ اوبراین، نماینده یونیسف در سودان با اشارە اینکە برخی مناطق در سودان بە طور کامل ویران شدەاند، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات بهداشتی و تغذیه به مادران، نوزادان و کودکان تنها راە نجات در کشوری است که نزدیک به  چهاردە میلیون کودک به حمایت بشردوستانه فوری نیاز دارند.

نیما سعید عابد، نماینده سازمان جهانی بهداشت در سودان گفت: مراقبت‌های اولیه بهداشتی برای میلیون‌ها سودانی در زمانی که شدیداً به آن نیاز دارند، دور از دسترس است.

روز شنبه ٢٨ اکتبر، وزارت بهداشت سودان اعلام کرد که طی شش ماە اخیر ١٢٢ نفر در این کشور بر اثر ابتلا به وبا و تب دنگی جان خود را از دست داده‌اند و  سیستم بهداشت و درمان به دلیل حملات و درگیری‌ها با فشار زیادی مواجه است، میلیون‌ها کودک در معرض بیماری‌های مختلف مانند وبا، تب دنگی، سرخک و مالاریا قرار دارند.