محمدرضا فرزین که این روزها بیشتر در رسانه ها فعال شده و با راه اندازی اکانت توییتر به دنبال جایگزین شدن با خاندوزی در وزارت اقتصاد در آینده ای نه چندان دور است در انتشار لیست بدهکاران بانکی دست به یک نمایش کودکانه زده است.
فرزین از لیست ۳۵ صفحه ای بدهکاران بانکی تنها ۱.۵ صفحه از آن را به صورت گزینشی منتشر کرده است.
دستگاه های امنیتی حتما با نظارت دقیق خواهند فهمید چه ارتباطی میان ۳۳.۵ صفحه بدهکاران بانکی منتشر نشده بانک ملی با محمدرضا فرزین است!
انتشار گزینشی لیست بدهکاران بانکی توسط رییس بانک ملی شائبه زد و بند مالی فرزین با بدهکاران بزرگ بانکی برای آینده سیاسی او را در اذهان پدید می آورد.
پیش از این ارتباط فرزین با فرزند مشایی و مدیران جریان انحرافی منتشر شده بود که با پیگیری دستگاه امنیتی وی از ارتباط با آنها در شرایط فعلی عقب نشسته بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.