سیا ماموریت‌های کبوترهای جاسوس را در دوران جنگ سرد افشا کرد

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) جزییات اسرار مربوط به ماموریت‌های کبوترهای جاسوس را در دوران جنگ سرد از حالت محرمانه خارج کرده است.

این اطلاعات طبقه بندی شده نشان می‌دهد که چگونه کبوترها برای ماموریت‌های مخفی آموزش داده می شدند تا از مکان های حساس در داخل اتحاد جماهیر شوروی عکسبرداری کنند.

استفاده از کبوترها برای ارتباط برقرار کردن به هزاران سال قبل برمی گردد، اما تاریخچه استفاده از این پرندگان برای جمع آوری اطلاعات مربوط به جنگ جهانی اول است.

افشای این اطلاعات همچنین نشان داده که چگونه از کلاغ ها برای قرار دادن میکروفون های کوچک در پنجره ها استفاده می شده و یا دلفین ها را برای انجام ماموریت هایی در زیر آب آموزش می دادند.

حتی در سال‌های اخیر نیروی دریایی آمریکا از دولفین‌ها در عملیات پاکسازی مین استفاده کرده است.

سیا معتقد است که حیوانات قادرند تا “اقداماتی منحصربفرد” برای انجام عملیات مخفی این سازمان انجام دهند. 

Share: