شرایط سخت کارگران ساختمانی و اخراج ۵۰ کارگر کارخانه شین‌بافت سنندج

در شرایط کنونی جامعه، کارگران ساختمانی وضعیت نابسامانی داشته و نه تنها از پس تأمین مایحتاج زندگی برنمی‌آیند، بلکه پول خرید نان هم ندارند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازنداران، در رابطه با وضعیت زندگی کارگران گفت: «کارگران و به ویژه کارگران ساختمانی در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برند و پول خرید نان ندارند؛ انتظار داریم دولت هرچه سریع‌تر حمایت‌های لازم را از این قشر زحمت‌کش به عمل آورد.»

وی به مناسبت هفته کارگر، گفت: «شایسته نیست که کارگران پس از ۴۰ سال با فقر و نداری دست و پنجه نرم کنند و وعده‌های دولت محقق نشود.»

او با یادآوری حداقل مزد کارگران در سال ۹۹، گفت:‌ «تورم ۴۱ درصدی و افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران، چه مفهومی دارد؟»

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازنداران، اظهار داشت: «می‌گویند سه جانبه‌گرایی و در جلسه دستمزد، پیشنهاد نمایندگان کارگری مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نمایندگان کارفرمایان و دولت تصمیم می‌گیرند و اجرایی می‌کنند!»

وی با اشاره به وعده کمک ۱۰ میلیونی دولت به اقشار آسیب‌پذیر از جمله کارگران ساختمانی، گفت:‌ «کارگران شریف و زحمت‌کش ساختمانی بیش از دو ماه است که خانه‌نشین هستند و در فقر وحشتناکی به سر می‌برند؛ هیچ کارفرمایی حاضر نیست به دلیل ویروس کرونا، کارگران ساختمانی را از بیم آن که ممکن است ناقل ویروس باشند، به کار گیرند.»

اخراج ۵۰ نفر از کارگران شین‌بافت سنندج

بنا به گزارش رسیده، ۵۰ نفر از کارگران کارخانه شین‌بافت سنندج قربانی اختلافات کارفرمایان این شرکت شدند و همگی آنان از کار برکنار شدند.

براساس این گزارش، کارفرمایان این شرکت، ۵۰ نفر از کارگران خود که هر کدام ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند را اخراج کرده و کارخانه را تعطیل نموده‌اند.

به گفته کارگران، آن‌ها به صورت غیرقانونی و قراردادی کار کرده‌اند و اکنون قرار است همگی آن‌ها به بیمه بیکاری معرفی شوند.

Share: