کارگران شرکت سایپا آذربایجان روز یکشنبه  ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۱، دست از کار کشیدند. این کارگران با خاموش کردن خط‌های تولید این شرکت اعتصاب خود را آغاز کردند.

دولت تصمیم گرفته است که شرکت سایپا آذربایجان را به فروش برساند. به گفته کارگران شاغل در این شرکت، اگر این کار صورت بگیرد، بیش از ۶۰۰ کارگر بیکار خواهند شد. کارگران اعتصابی خواهان آن هستند که دولت مانع این‌ کار شده و نگذارد با فروش کارخانه، به خیل عظیم بیکاران کشور افزوده شود.

زمزمه فروش شرکت سایپا آذربایجان از ماه‌های پایانی سال گذشته به گوش می‌رسید. به همین دلیل کارگران این کارخانه بارها در اعتراض به این اقدام دست به حرکت‌های اعتراضی زدند. اما تاکنون هیچ پاسخ روشنی از طرف مدیران این شرکت به کارگران ارائه نشده است.

کارگران تبریزی می‌گویند که این کارها از جمله تبعیضات سیستماتیکی است که از طرف تهران دیکته می‌شود.  چنانچه در زمان فعالیت شرکت سایپا آذربایجان حقوق کارگران آن با کارگران ایران خودروی تهران تفاوت زیادی داشت. به همین دلیل، وجود تبعیض‌های متفاوت، کارگران تبریزی را بر آن داشت که بارها دست به اعتصاب بزنند.

سپاه پاسداران صنعت خودروسازی را می‌بلعد

مدتی است که صنعت خودروسازی کشور در انتظار بلعیده شدن توسط سپاه پاسداران است. دو شرکت اصلی خودروسازی ایران یعنی «ایران خودرو» و «سایپا» از جمله صنایعی است که توسط سپاه نشانه‌روی شده‌اند.

در خرداد ماه سال ۹۹ بود که علی حاجی‌زاده، فرمانده هوا فضای سپاه پرده از این ماجرا برداشت. حاجی‌زاده در آن زمان گفت: «کمیته مشترکی بین سپاه و وزارت صمت بوجود آمده تا زمینه ورود این نهاد نظامی به حوزه خودروسازی را فراهم نماید.»

کارگران شرکت سایپا آذربایجان در جریان این چپاول سپاه پاسداران برای تسخیر صنعت خودروسازی قرار گرفتند. آنها به خوبی می‌دانند که با انتقال مالکیت شرکت سایپا به سپاه پاسداران، دیگر جایی برای کارگران قدیمی و استخدامی این شرکت باقی نخواهد ماند. در همین راستا است که بیش از ۶۰۰ کارگر این کارخانه در یک بحران روانی برای از دست دادن شغل‌ خود می‌باشند.