03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

ششمین روز اعتصاب غذای سامان یاسین و ۱۲ زندانی سیاسی دیگر در زندان قزلحصار کرج

سامان یاسین، خواننده رپ اهل کرمانشاه به همراه ۱۲ زندانی سیاسی دیگر به نام‌های سعید ماسوری، لقمان امین‌ پور، جعفر ابراهیمی، افشین بایمانی، سپهر امام‌ جمعه، محمد شافعی، مسعود رضا ابراهیمی نژاد، حمزه سواری، کامیار فکور، احمدرضا حائری، رضا سلمان زاده و زرتشت احمدی راغب در اعتراض به انتقال‌شان به زندان قزلحصار کرج و شرایط سخت بندی که در آن نگهداری می‌شوند از روز یکشنبه ۱۲ شهریور در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان این ۱۳ زندانی در تاریخ ۱۲ شهریور به صورت ناگهانی و بدون اطلاع قبلی از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند و در حال حاضر در یک اتاق ۱۲ متری در بند امن واحد ۳ این زندان در شرایط سخت و بدون حق دسترسی به امکانات اولیه از جمله آب گرم و تلفن نگهداری می‌شوند.

در میان این زندانیان، افشین بایمانی، لقمان امین پور، سعید ماسوری، سامان یاسین، محمد شافعی و حمزه سواری قبل از انتقال اخیر به زندان قزلحصار در تاریخ ۱۱ مرداد از زندان رجایی شهر کرج به بند ۸ زندان اوین تهران منتقل شده بودند.