شعله پیک ششم کرونا در مازندران گر گرفت. پیش از شروع تعطیلات سیر نزولی پیک ششم در سراسر کشور آغاز شد. در همان زمان کارشناسان اپیدمیولوژی با توجه به سفرهای نوروزی هشدار پیک هفتم در کشور را داده بودند. به نظر می‌رسد استان مازندران که یکی از مقاصد گردشگری در ایام عید بوده نیز از این قاعده مستثنی نباشد. در هفته دوم تعطیلات مازندران شاهد حجم عظیم ترددها و ورود مسافران نوروزی بود. این موضوع افزایش روند ابتلا به کرونا و بستری در این استان را افزایش داده است.

در حال حاضر شهرستان رامسر در وضعیت قرمز و ۱۸ شهرستان دیگر در وضعیت زرد قرار دارند. تنها ۳ شهرستان در این استان در وضعیت آبی می‌باشند.

 دو قله شدن پیک ششم کرونا

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به روند افزایشی شیوع کرونا در این استان می‌گوید:

«وضعیت استان از نظر تعداد بیماران سرپایی کرونا رو به افزایش است و روند صعودی را طی می‌کند.»

دکتر علیپور تاکید می‌کند، در پیک ششم کرونا شاهد دو قله‌ای شدن آن هستیم . به این معنی که پس از روند کاهشی مجددا شاهد روند افزایشی در پیک ششم کرونا هستیم. وی با اشاره به روند افزایش بستری‌ها در بیمارستان می‌گوید:

«موارد بستری شده ترخیص نمی‌شوند و از آمار سرپایی‌ها پیشی گرفته اند؛ این در حالی است که قبل از ورود به سال جدید، این آمار به کمتر از یک رسیده بود و ترخیصی‌ها آمار بیشتری را به خود اختصاص داده بودند و تخت‌های اشغال شده روند نزولی داشت، اما اکنون روند بستری نیز به سمت صعودی شدن پیش می‌رود.»

بی‌اعتنایی نسبت به هشدار کارشناسان

به این ترتیب مسئولین با بی اعتنایی به هشدارهای کارشناسان بهداشت در مورد شروع پیک هفتم و یا ۲ قله‌ای شدن پیک ششم کرونا باعث گر گرفتن دوباره آن در کشور شدند. استان مازندران اولین زنگ هشدار برای یک پیک جدید است. عملکرد ۲۶ ماهه خامنه‌ای و دیگر سران حکومت نشان می‌دهد، آنها در وحدت کامل با ویروس کرونا می‌باشند. خامنه‌ای با استفاده از فرصت کرونا خشم برون‌جسته مردم در اعتراضات آبان ۹۸ و بعد از آن را مهار کرد. سران حکومت تلاش می‌کنند، از آخرین قطرات کرونا برای سرکوبی اعتراضات مردم نیز استفاده کنند. اما اعتراض مردم به عملکردهای مسئولین نشان می‌دهد، دیگر زمان استفاده از این فرصت تمام شده است.