شفیعی و روابط او در خوزستان

در سال های اخیر با ورود بخش خصوصی به هفت تپه، کارفرما (اسدبیگی و رستمی) تلاش خود را برای تجزیه سرزمین هفت تپه از طریق اشخاصی در پست های مدیریتی خاص در شرکت به کار برده اند.

بالطبع تجزیه و فروش و سندزنی غیرقانونی برای سرزمین های هفت تپه تحت نظارت دقیق مدیریت امور حقوقی است و از طرف دیگر روابط با دادگستری اهواز و دزفول بر این مهم اثر میگذارد که دقیقا چه مهره ای برای ین پست مدیریتی صلاح دیده شود. روابط خانوادگی و رفاقت دیرینه شفیعی با رئیس دادگستری خوزستان شهرستان دزفول و استعداد دزدی و مالخواری او باعث تسهیل راه برای اجرای برنامه های کارفرمای بخش خصوصی شد که در نتیجه مدیریت این فرد شاهد اجاره مجانی زمین ها و بعدها فروش محصولات شرکتی بدون حواله و سند مالی بوده و هستیم.

در سال ۹۸ و زمانی که کارفرمای هفت تپه طمع جنون آمیزی در جمع ثروت و برقراری حکومت نظامی در این شرکت (با کمک نهادهای امنیتی) را به بالاترین حد خود رساند، یک بخش اساسی (امور غیرنیشکری) از زیرمجموعه بخش کشاورزی طی یک سری توطئه ها جدا شده و کاملا مجزا به کار خود پرداخت. 

شخصی به نام شفیعی که کار سندسازی و جعل اسناد و مدارک و انواع رشوه دهی به مقامات دولتی استانی و شهرستانی، به دنبال ورود نکبت و بی قانونی در شرکت بزرگ هفت تپه را همیشه در سر می پروراند، اولین اصل خود را تفکیک حساب‌های مالی بخش غیرنیشکری از شرکت قرار داد تا بدین ترتیب تمامی امور حسابداری و مالی و مهندسی چندصد هکتار از مزارع بسیار مرغوب هفت تپه کاملا مبهم و خارج از دسترس و بررسی باشد.

از جمله کارهای شفیعی در هفت تپه در مدیریت امور غیرنیشکری:

۱. برداشت زوری و حق آب مزارع نیشکری برای امور غیرنیشکری.

۲. عدم واریز وجوه مالی به حساب های شرکت و انتقال به حساب های شخصی و گاها نامعلوم دیگر.

۳. عدم هماهنگی با مدیریت ها و به نوعی ایجاد حکومت جدا در هفت تپه.

۴. انتقال دفتر مدیریت غیرنیشکری به داخل منطقه منازل مسکونی هفت تپه جهت تدارک ملاقات های خاص و بدون از چشم کارگران.

۵. تهدید آقای مهندس جودکی سرپرست آبیاری بخش کشاورزی به اخراج از شرکت.

۶. اجاره مجانی و یا بسیار ارزان زمین ها به نفوذی‌های اسدبیگی برای تربیت هوچی گرها و خرابکاران.

۷. اجاره  صدها هکتار.از زمینهای هفت‌تپه با نازلترین قیمت به اقوام وانصار خود.

.

۸. اقدام به پرونده سازی ها برای کارگران هفت تپه با کمک حسینی‌پویا دادستان استان خوزستان.  و جعفری چگنی رئیس دادگستری شهرستان شوش .

۹. اخراج همکاران عزیزمان از اداره امور حقوقی در زمان مدیریت خود و استخدام آشنایان و جیره خواران خود.

۱۰. اخراج کارگران سخت کوش و پاک از امور غیرنیشکری برای پیشبرد اهداف نامبارک خود

۱۱. سندسازی های خودسرانه برای سرزمین هفت تپه و تجزیه شرکت.

۱۲. دزدی اموال شرکت از طریق دریافت وکالت مستقیم از اسدبیگی برای راه کردن جریان گردش پول ها به جیب خود و اختلاسگران 

اینها تنها نمونه هایی از جنایات این جنایتکار است که از طرف اسدبیگی و رستمی مامور شده است.

حالا که شفیعی به طور مشخص از شرکت اخراج شده اما همچنان مشاهده میکنیم که اجاره زمین های کشاورزی هفت تپه توسط این فرد در حال انجام است. 

اجاره زمین ها و واریز پول ها به حساب های شخصی و بزرگترین اختلاسگران این روزهای ایران، اسدبیگی و رستمی.

اما ما کارگران هفت تپه جلو این اشغالگران و دزدان را خواهیم گرفت و مبارزات خود را در تمامی بخش ها علیه کارفرما ادامه خواهیم داد.

سه‌شنبه ۱۰تیرماه سال ۱۳۹۹

ارسالی جمعی از کارگران.نیشکر هفت‌تپه

Share: