شلیک نیروهای یگان ویژه به گلوی دختر جوانی در مشهد، یادآور قتل ندا آقاسلطان در سال ۸۸ است

نیروهای یگان ویژه در مشهد با شلیک به گلوی دختر جوانی، قتل ندا آقاسلطان را در خاطره‌ها زنده کرده‌اند. نیروهای یگان ویژه با شلیک به سمت مردم معترض در مشهد عده‌ای از آنها را کشته و زخمی کرده‌اند. ویدئویی که از شلیک به گلوی یک دختر جوان مشهدی منتشر شده صحنه قتل ندا آقاسلطان را تداعی می‌کند.

تصویری که از او منتشر شده، وی را چون ندا آقاسلطان با چشمانی باز نشان ‌می‌دهد. نیروهای یگان ویژه با شلیک مستقیم به سمت تظاهرات مردم مشهد عده‌ زیادی را کشته و زخمی کرده‌اند. تا لحظه ارسال خبر آمار دقیقی از کشته و زخمی‌های امروز مشهد به دست ما نرسیده است.