طی روزهای اخیر، شنو مارابی، شهروند اهل کامیاران جهت اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری، به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران احضار شد.

هرانا به نقل از کردپا، شنو مارابی، شهروند اهل کامیاران، جهت اجرای حکم حبس احضار شد.

در ابلاغیه ای که به تازگی توسط شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران صادر و در تاریخ ۱۴ مهرماه به خانم مارابی ابلاغ شده است، از وی خواسته شده که نهایتا تا ۱۰ روز پس از زمان دریافت این احضاریه، خود را به واحد اجرای احکام مربوطه معرفی کند.

در این گزارش آمده است؛ این متهم سیاسی پیشتر در سال ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و مدت دو ماه را در یکی از بازداشتگاه های امنیتی تحت بازداشت و بازجویی سپری کرد. وی سپس توسط دادسرای عمومی و انقلاب بانه از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه های معاند نظام، به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بر اساس این گزارش؛ این شهروند طی مراحل دادرسی از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است.

شنو مارابی، شهروند اهل روستای “ماراب” از توابع شهرستان کامیاران واقع در استان کردستان است.