شورای امنیت سازمان ملل پیش نویس قطعنامه روسیه درباره اوضاع بشری در اوکراین را رد کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، تنها چین در رای گیری به این قطعنامه پیشنهادی از سوی روسیه به این کشور پیوست و دیگر کشور‌های عضو حاضر به رای دهی نشدند.
در این پیش‌نویس، نگرانی شدید درباره وخامت اوضاع انسانی در اوکراین بیان شده و به‌ویژه به تعداد رو به رشد بی خانمان‌ها در داخل این کشور و پناهندگان ناشی از درگیری اوکراین اشاره شده است.
درحالیکه این پیش نویس تمامی نقض‌های حقوق بشری و قوانین بشردوستانه بین المللی را محکوم کرده، اما در آن اشاره‌ای به مقصر این جنگ نشده بود…