نظرسنجی از کسانی که در دور دوم انتخابات رای دادند نشان می‌دهد امانوئل مکرون اولین کسی است در بیستسال گذشته دو دوره پست سر هم در فرانسه به ریاست‌جمهوری می‌رسد. امانوئل مکرون حدود ۵۸ درصد آرا را به دست آورده و خانم لوپن هم شکست را پذیرفته است.پس از پایان یافتن دوازده ساعت رای‌گیری و محدودیت خبری، نتایج نظرسنجی از کسانی که رای دادند منتشر شد که از پیروزی‌ آقای مکرون حکایت دارد. خانم لوپن هم شکست را پذیرفت.

با اعلام این پیش‌بینی، غریو شادی کسانی که در پای برج ایفل پاریس جمع شده بودند به هوا خاست اما در ستاد انتخاباتی مارین لوپن حال و هوایی دیگر حاکم شد و حتی صدای هو کردن برخی شنیده شد. خانم لوپن از کسانی که به او رای دادند تشکر کرد و گفت: “فرانسه بیش از حد فراموش شده اما ما فرانسه را فراموش نمی‌کنیم.”خانم لوپن با توجه به بهتر شدن نتیجه رقابتش با امانوئل مکرون در مقایسه با پنج سال پیش، همین نتیجه را “پیروزی” دانست.با اینکه هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده اما شارل میشل رئیس شورای اروپا پیروزی آقای مکرون را در توئیتر تبریگ گفت.بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا هم در توئیتر به آقای مکرون تبریک گفت.وزیران دولت آقای مکرون از این پیش‌بینی با احتیاط استقبال کردند. ژان ایو لودریان وزیر خارجه گفت “فرانسه به جان خودش نیفتاد” اما الیویه وران وزیر بهداشت گفت هر چند “نمی‌خواهد پیروزی را خراب کند”، با اینحال شمار کسانی که به مارین لوپن رای دادند اسباب “نگرانی” است.

بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، فرانسوی‌های زیادی تا لحظات آخر تصمیم نگرفته بودند که آیا رای بدهند یا به چه کسی رای بدهند. نارضایتی از عمکرد امانوئل مکرون در دوره ریاست‌جمهوری‌اش رو به افزایش بوده است.با اینحال بر اساس آخرین نظرسنجی پیش از رای‌گیری، آقای مکرون با اختلاف ۱۰ درصد از مارین لوپن پیش بود.مارین لوپن ۵۳ ساله از حزب راست افراطی “اجتماع ملی” در سال ۲۰۱۷ هم در دور دوم از آقای مکرون شکست خورد، با فاصله زیاد، با تقریبا ۳۳ به ۶۶ درصد آرا. اگر همین پیش‌بینی به عنوان نتیجه نهایی اعلام شود خانم لوپن توانسته فاصله رای خود با آقای مکرون به تقریبا نصف دوره قبل کاهش دهد.هر دو نامزد در دور دوم محتاج حمایت رای‌دهندگانی بودند هستند که در دور اول به نامزدهای دیگر، بخصوص ژان لوک ملانشون بودند که با ۱/۲ درصد اختلاف پشت سر مارین لوپن در دور اول سوم شده بود.امانوئل مکرون، که ۴۴ سال دارد، پنج سال پیش با وعده تغییر به میدان آمد اما حالا بسیاری می‌گویند کارنامه قابل قبولی نداشته است.دوره ریاست‌جمهوری او مصادف با بحران کرونا و همچنین تظاهرات‌ گسترده در اعتراض به گران‌شدن بهای سوخت و افزایش سن بازنشستگی بود و اکنون هم جنگ اوکراین و افزایش تورم، باعث نارضایتی بسیاری از فرانسویان شده است.در طرف دیگر، مارین لوپن با پرهیز از اشتباهات انتخابات سال ۲۰۱۷ تلاش کرد با وعده‌ بهبود معیشت، محدودیت مهاجرت به فرانسه و ممنوع کردن حجاب، بخش بزرگتری از جامعه را با خود همراه کند.

s24