شیوع ویروس “کروناپلاس” در تهران با “ابعاد پیچیده بیولوژیکی”

علیرضا زالی، رییس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی و فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، گفت در این استان به جای کرونا، ویروس “کرونا پلاس” شیوع پیدا کرده است. 

او روز یکشنبه اول تیر/ ۲۱ ژوئن در شورای اداری استان تهران، در توضیح این نظر خود اضافه کرد که «این ویروس به جز ابعاد پیچیده بیولوژیکی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دارد و تقریباً همه دستگاه‌ها در سطح استان را دچار تغییر خواهد کرد.»

فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در استان تهران همچنین گفت: «نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که ۴۴,۶ درصد مردم تهران بخاطر حضور در محل کار از خانه خارج می‌شوند.» او بر این اساس پیشنهاد کرد که با توسعه دولت الکترونیک از ظرفیت دورکاری دستگاه‌های دولتی استفاده شود. زالی گفت: «لیستی از مشاغل پرخطر در ارتباط با کرونا در استان تهران آماده شده است که تا حدی که ظرفیت انعطاف پذیری دستگاه‌ها اجازه دهد، باید از فرصت دورکاری استفاده کرد.»

Share: