صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، گفته است که از حدود چهل روز پیش وضعیت اقتصادی کشور به ثبات رسیده و در شش ماهۀ دوم سال جاری این ثبات اقتصادی تحکیم و از اوایل سال آینده به رونق اقتصادی تبدیل خواهد شد.

صولت مرتضوی از دستاوردهای مهم دولت رئیسی را در یک سال گذشته عضویت ایران در اجلاس شانگهای و دیدارهای خارجی ابراهیم رئیسی به ویژه با رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد و  افزود که ابراهیم رئیسی موفق شده نظام اقتصادی ایران را از حالت “رفقاتی” یا رانتی خارج کرده و رقابتی سازد و وابستگی آن را به برجام قطع کند. مرتضی صولتی گفته است که دولت رئیسی “اثبات کرد که بدون هرگونه باج دادن به اربابان می‌توان کشور را اداره کرد و خوشبختانه امروز صادرات نفت در وضعیت مطلوب قرار دارد.”

وی سپس گفت که دولت ٤٨٠ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی را صرف کسری بودجۀ سال گذشته کرده و با اتکاء به آنها یارانه ها و حقوق‌ها را افزایش داده و بخش اعظم همین منابع را صرف پرداخت بدهی های دولت حسن روحانی به صندوق های بازنشستگی کشور کرده است.

مرتضی صولتی در پایان مدعی شده که به نظر او هیچ موضوع و معضلی نبوده که دولت رئیسی نتوانسته باشد در یک سال گذشته به آن پاسخ درخور بدهد.  

rfi