صادرات و واردات ایران در بهار ۹۹ کاهش یافت


کشورهای چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه پنج مقصد عمده صادرات کالاهای ایرانی و کشورهای چین، امارات، ترکیه، هند و روسیه پنج مقصد عمده وارداتی کشور در بهار ۹۹ بوده‌اند.

واردات و صادرات ایران در سه ماهه نخست سال جاری به ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. از این رقم ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات و هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار واردات بود.

صادرات ایران در مقایسه با مدتی مشابه سال پیش ۴۴ درصد کاهش داشته است. سال گذشته ایران ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات داشته است.

صادرات ایران طی این مدت به چین یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار، به عراق یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار، به امارات ۹۷۰ میلیون دلار، به افغانستان ۵۰۰ میلیون دلار و به ترکیه ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.

ایران طی این مدت هم حدود ۲۷ درصد کاهش واردات داشته است.

Share: