روسیه در رده بندی کشورهایی که بیشترین تعداد تحریم علیه آن‌ها وضع شده است، در صدر این فهرست قرار گرفته است.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ” Castellum.AI”، روسیه به کشوری تبدیل شده است که طی چند سال اخیر بیشترین تحریم ها علیه آن اعمال شد و از 22 فوریه، 2778 اقدام محدودکننده جدید دیگر به آن اضافه شده است.

خاطرنشان می شود که با احتساب محدودیت های اعمال شده قبل از 22 فوریه، در مجموع 5532 تحریم علیه فدراسیون روسیه از سال 2014 تا 7 مارس اعمال شده است. از این نظر، روسیه از کشورهای تحت تحریم، ایران، سوریه و کره شمالی خیلی جلو زده است.

بر اساس گزارش این سرویس، آمریکا (1194)، کانادا (908)، سوئیس (824)، اتحادیه اروپا (766) و فرانسه (760) بیشترین تحریم ها را علیه روسیه اعمال کردند که بخش قابل توجهی از این محدودیت ها سازمانی و فردی هستند.