بر اساس گزارش آقای رامین صفرنیا، وکیل دادگستری، و‌ نیز اطلاعیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران:

۱- آقای رسول_بداقی را  از بابت اتهام “اجتماع و تبانی” به چهار و سال و شش ماه و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال زندان محکوم کرده است.

۲- آقای جعفر_ابراهیمی را از بایت اتهام “اجتماع و تبانی” به چهار سال زندان و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال زندان محکوم کرده است.

٣- آقای محمد_حبیبی را به اتهام “اجتماع و تبانی” به سه سال و هفت ماه و از بابت اتهام” تبلیغ علیه نظام” به یکسال زندان محکوم نموده است.

هر سه نفر این فعالین صنفی معلمان ایران به دو سال منع از هرگونه فعالیت صنفی و عضویت در تشکلات صنفی ‌محکوم شده‌اند و هر سه نفر هم دو سال ممنوع‌الخروج از کشور شده‌اند.

این سه فعال صنفی معلمان در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت شدند و حتی از آزادی آنان به قید وثیقه هم جلوگیری شده است.  

سندیکای کارگران شرکت واحد احکام‌ناعادلانه علیه معلمان زندانی رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و ‌محمد حبیبی را شدیدا محکوم میکند. تنها «جرم» این فعالین خوشنام تشکل های صنفی معلمی تلاش جهت احقاق حقوق اولبه معلمان و دانش آموزان و دفاع از آموزش و پرورش همگانی و رایگان بوده است. 

رسول_بداقی محمد_حبیبی   #جعفر_ابراهیمی  باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند.

کلیه فعالین کارگری، معلمی، دانشجویی، دانش آموزی، و فعالین جنبش زنان، معترضین بازداشتی و زندانیان سیاسی آزاد باید گردند. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه

اول آبان ۱۴۰۱